Hệ thống oxy trợ nhuộm

Thành Phần: Tinh dầu jojoba, Polymer, protein Dung Tích1000ml

Hệ thống oxy trợ nhuộm: PEROXAN-OXY

 • Sử dụng với màu thời trang, màu phục hồi, kem tẩy, bột tẩy.
 • Bổ sung dưỡng chất, nuôi dưỡng tóc và tăng cường sự sáng bóng của tóc với thành phần chính là jojoba
 • Dung tích: 1000ml
 • pH 2-3

Compare

Gồm 5 loại OXY:

Oxy 1,9%:

 • Không kích hoạt màu, chỉ đưa ánh sắc, Không thể làm nhạt màu và chỉ sử dụng với màu Vibration, tone/tone, phủ bạc, làm tối màu hơn
 • Dung tích: 1000ml/chai và 5000ml/can

Oxy 3%:

 • Tone/tone, phụ bạc, sáng hơn 1 cấp độ
 • Dung tích: 1000ml/chai và 5000ml/can

Oxy 6%:

 • Tone/tone, phủ bạc, sáng hơn 2 cấp độ
 • Dung tích 1000ml/chai và 5000ml/can

Oxy 9%:

 • Sáng hơn 3 cấp độ
 • Dung tích 1000ml/chai và 5000ml/can

Oxy 12%:

 • Sáng hơn 4 cấp độ
 • Dung tích: 1000ml/chai

Khuyến cáo: Khi dùng với giấy bạc, khuyến cáo giảm cấp độ oxy xuống 50% so với khi không dùng giấy bạc. Sử dụng trên nền tóc ẩm.